Zavarovanje odgovornosti v cestnem prometu ali zavarovanje transportne odgovornosti zagotavlja kritje v primeru, da blago med cestnim prevozom izgine, se izgubi ali poškoduje, pa tudi v primeru zamude pri dostavi. Odškodninska odgovornost tovornjaka temelji na Zakonu o cestnem prometu, ki velja za notranji prevoz, in konvenciji CMR (Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti) v mednarodnem prometu.

Kaj krije zavarovanje odgovornosti v cestnem prometu?

Zavarovanje odgovornosti v cestnem prometu krije:

 • poškodbe blaga med cestnim prevozom,
 • stroški preprečevanja in ublažitve izgube,
 • škoda, ki jo povzroči temperatura, in
 • stroški uničenja poškodovanega blaga.

Zavarovanje za prevozne izgube

Izguba blaga v tranzitu se v svetovnem merilu dogaja vsak dan. To ne vpliva samo na blago med transportnem, ampak tudi med nakladanjem in razkladanjem, med vmesnim skladiščenjem ipd.

Na podlagi naših izkušenj poleg ekstremnih vremenskih dogodkov škodo v cestnem prometu povzroča predvsem naslednje:

 • nezadostna embalaža,
 • neprimerna prevozna sredstva,
 • nezadostno usposobljeno osebje,
 • pomanjkanje znanja o posebnih lastnostih blaga,
 • nenatančne ocene pri nalaganju in varovanju blaga.

Ali je zavarovanja blaga med prevozom dobra ideja?

Zavarovanje za transport blaga ni obvezno. Ga je pa seveda dobro zavarovati za vsak slučaj, če bi med prevozom utrpelo škodo, še posebej, če imamo opravka s precejšnjo količino blaga ali blaga visoke vrednosti.

Kakšno kritje za blago zagotavlja tranzitno zavarovanje?

 

Po sklenitvi pogodbe imajo zavarovanci dve opcije:

 • Kritje vseh tveganj: Celovito zavarovanje pred izgubami z redkimi izjemami. Izključena tveganja so lahko delno zavarovana v skladu s posebnimi politikami.
 • Zavarovanje pred določenimi nevarnostmi npr. prometne nesreče, požar, strela, eksplozija ipd.
Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.